English version

O původu slova robot

Slovo "robot" bylo poprvé v dějinách použito v roce 1920 ve hře R.U.R - Rossum's Universal Robots Karla Čapka. Karel Čapek přesto není vynálezcem tohoto slova. Je jím jeho bratr Josef Čapek. Některé internetové stránky uvádějí, že slovo robot Josef použil již ve své povídce Opilec, která vyšla ve sbírce Lelio v roce 1917. Společnost bratří Čapků potvrdila, že to není pravda. V Opilci je použito slovo "automat". Nascanovanou povídku "Opilec" z vydání z roku 1925 si můžete přečíst zde.
Za jakých okolností bylo vytvořeno slovo robot popisuje Karel Čapek následovně:

O SLOVĚ ROBOT

Zmínka prof. Chudoby o tom, jak se podle svědectví Oxfordského slovníku ujalo slovo robot a jeho odvozeniny v angličtině, mne upomíná na starý dluh. To slovo totiž nevymyslel autor hry RUR, nýbrž toliko je uvedl v život. Bylo to tak: v jedné nestřežené chvíli napadla řečeného autora látka na tu hru. I běžel s tím zatepla na svého bratra Josefa, malíře, který zrovna stál u štafle a maloval po plátně, až to šustělo.
"Ty, Josef," začal autor, "já bych měl myšlenku na hru."
"Jakou," bručel malíř (opravdu bručel, neboť držel přitom v ústech štětec).
Autor mu to řekl tak stručně, jak to šlo.
"Tak to napiš," děl malíř, aniž vyndal štětec z úst a přestal natírat plátno. Bylo to až urážlivě lhostejné.
"Ale já nevím," řekl autor, "jak mám ty umělé dělníky nazvat. Řekl bych jim laboři, ale připadá mně to nějak papírové."
"Tak jim řekni roboti," mumlal malíř se štětcem v ústech a maloval dál. A bylo to. Tim způsobem se tedy zrodilo slovo robot; budiž tímto přiřčeno svému skutečnému původci.

Karel Čapek, Lidové noviny, 24.12.33

Dominik Zunt 1998-2005, Eva Dušáková 2008, design: Radek Vařbuchta