English version

Přepisy děl Karla Čapka do elektronické podoby

Čapkovský projekt Městské knihovny v Praze
  
   V prosinci roku 2008 uplynulo 70 let od Čapkovy smrti. 70 let po smrti autora se vztahují na jeho díla autorská práva - Čapek je tedy pro nakladatele (a vůbec pro všechny) v současné době, za předkopladu, že nebudou nijak měnit a korigovat obsah jeho děl, právně "volný".
   A toho se rozhodla využít Městská knihovna v Praze. Ta se ve spolupráci s Ústavem Českého národního korpusu, Společnosti bratří Čapků a Památníku Karla Čapka ve Strži rozhodla zpřístupnit kompletní dílo Karla Čapka (jedná se i o práce, které napsal Karel Čapek společně s bratrem Josefem - autorská práva vztahující se k pracem Josefa Čapka sice potrvají do roku 2017, avšak pro potřeby projektu byla dědici uvolněna) v elektronické podobě ke stažení - a to v několika formátech (např. html, pdf, txt) - umístěné na http://www.mlp.cz/karelcapek/.
Dominik Zunt 1998-2005, Eva Dušáková 2008, design: Radek Vařbuchta